Провокирана да оцелея

Пътят ми не ясно очертан,
от рамки, норми и морални задължения,
с несигурност в терзания дълбан,
от взети и не взетите в мен решения.

Търпението на моят род е в мен,
задавено от чести прегрешения.
С минало заровено без капка жал,
обрекло ме на вечно примирение.

Слава възцарила глупост с власт.
Власт, закичена с липсващи познания.
Забравила величието стаено в нас
на истината, рожба на съмнения.

Пътят ми от друг е очертан,
без рамки, с морални задължения.
На род оставил ми познание за власт,
провокирана аз знам - ще оцелея.

-Petia-patyСъвременният човек чувства смътно властта на миналото, своето робство, безсилието да бъде сам, единствен творец на днешния ден и идва до безумието: убийте миналото!- наместо да го преодолее” – Сирак Скитник
/ псевдоним на Панайот Тодоров Христов. (22.11.1883 - 05.03.1943).//произведенията подписани с Petia-paty са на автора на блога/