Затъмненията от древноста до днес

Слънчево затъмнение e явление, при което Слънцето става изцяло или частично невидимо за земния наблюдател, скрито от диска на Луната. То се наблюдава, когато Луната е между Слънцето и Земята и трите небесни тела се намират на една линия.

Слънчевото затъмнение е явление, което се наблюдава при новолуние, най-малко два пъти в годината и най-много пет в годината. Времетраенето на пълната фаза е обикновено между 2 и 3 минути, но може да достигне и до 7минути. Въпреки честата проява на този феномен, то остава сравнително рядко явление за дадено място от земната повърхност, като пълно слънчево затъмнение в определена точка на Земята се случва средно веднъж на 370 години.


Видове слънчеви затъмнения:

Пълно слънчево затъмнение: наблюдава се, когато Луната преминава в по-близката до Земята част от орбитата си. При този вид затъмнения Слънцето е изцяло скрито от диска на Луната, като видима остава само слънчевата корона. Пълното слънчево затъмнение се наблюдава в много тясна ивица от земната повърхност.

Схема на слънчево затъмнение.

Пръстеновидно слънчево затъмнение: наблюдава се, когато Луната преминава в по-отдалечената от Земята част от орбитата си. При този вид затъмнения лунният диск е по-малък от слънчевия и Слънцето се вижда като пръстен около Луната.
Хибридно слънчево затъмнение: слънчево затъмнение, което се наблюдава като пълно в някои точки на Земята и като пръстеновидно в други.
Частично слънчево затъмнение: наблюдава се, когато Слънцето, Луната и Земята не се намират на една права. При този вид затъмнения, Луната закрива само част от слънчевия диск. Този вид затъмнения е най-често наблюдаваният.
АСТРОЛОГИЯТА И ЗАТЪМНЕНИЯТА
Както се разбира слънчевото затъмнение е новолуние, а от гледна точка на астрологията това е - съвпада между слънце с луна, лунното затъмнение е пълнолуние, в астрологията това е опозицията на двете светила.
За древните затъмненията са били ужасяваща гледка, тъй като за много култури Слънцето и Луната са богове. Те са били символа на живот, Богинята Луна е дарявала живот и от нейните цикли са определя плодовитостта на земята и хората. В този смисъл затъмнението им или скриване на светлината е било магическо видение и се е свързвало с апокалиптични поличби за глад, природни бедствия и затруднения. В момента на затъмнението за известно време се “закрива” едно от светилата. Фактически “спира” да функционира. Светилата са главните планети. Те са основа на съществуванието на Земята. Такова “спиране” обърква времето, това се касае особено за слънчевото затъмнение. За това и древните астролози са им придавали изключително негативно значение.
Освен това, е известно, че след слънчево затъмнение обикновено времето рязко се разваля, а следователно, се понижава и добивът от селскостопанските култури и се обърква работата на полето.
Затова предсказването на затъмненията е било една от най-важните задачи на древните астролози, и те доста бързо са открили, че затъмненията се повтарят през еднакви интервали от време.
Те оказват разбира се неизличимо впечатление и върху съвременния човек.
Съвременният астролог както и древния знае, че лунните затъмнения стават при опозиция на Слънцето и Луната, ако, двете светила, при това, се намират наблизо до Лунните възли. В съвременната астрологична литература, обаче влиянието на затъмненията обикновено се описва с по-меки изрази и не толкова апокалиптични. Най-често, в днешно време лунното затъмнение се свързва с емоционална нестабилност или просто дава емоционален изблик, а слънчевото понижава личната енергия на човек.
Всъщност трябва да се знае, че двете светила са и наши защитници. Ние като че ли се намираме в техния защитен облак. При това Луната ни защитава по-скоро отвън, като външен щит, но насочва защитния облак навътре, често проявявайки се по-активно във вътрешните процеси. Слънцето ни защитава отвътре. Това е център - центърът на света, източникът на властта над окръжаващия свят. Тоест, създавайки център и източник, Слънцето разпространява своята защита навън – до границите, до които стига светлината му (както фенерът създава “безопасен” светъл кръг). Лунното затъмнение е като разтворен широко от вятъра прозорец. Слънчевото – като прекъснато електричество (“светлина”).
От какво, на практика, се оказваме незащитени? Земята остава извън защитното поле на светилата и именно заради функциите на това поле попада под прякото въздействие на галактическите енергии.
Слънцето – това е "какво?", "защо?"; Луната – това е "как?".
По време на лунно затъмнение върху нас влияят ритмите, динамиките и системите на връзките на надземното ниво. По време на слънчево затъмнение ние получаваме “инжекция” – тласък за внедряване на качества и смисъл. В минутите на слънчево затъмнение у нас като че ли се получава разрив на времето и това е момент на инициативи, преместването ни върху нови траектории.
Това, което наблюдаваме по време на затъмненията, не е самото въздействие, а само проява на нашите собствени проблеми, които като че ли изплуват на повърхността в такъв момент.
Това са именно онези проблеми, които създават конфликт, дисхармония с вселената на високо ниво. И това е много сериозен признак (симптом) – онова, което не трябва да се игнорира, като се смята, че “това е случайно, само ще премине и повече няма да се повтори”.
Често на персонално ниво това са неочакваните болести или обострения. Рецидивите на стари болести (които може би вече сме забравили). Това е признак, че има проблем и че коренът му е дълбок и, че е необходимо да се разреши – иначе може да си създадем големи неприятности.
Защо затъмненията се отразяват именно върху здравето, е разбираемо – и Слънцето, и Луната са (“даряващи живот”), проявяващи се преди всичко на физически план.
Всички останали събития на ниво личен план също “изплуват” именно от скритите (или потиснати) проблеми на човека.
Социалните конфликти и събития, също, но на ниво колектив.
Най-"поучителният" период - времето между две последователни затъмнения (лунни и слънчеви, или слънчеви и лунни) са двете седмици между затъменията.
Hо, разбира се, затъмненията не са ограничени от тези периоди. Много астролози смятат, например, че действието на слънчевото затъмнение продължава чак до следващото слънчево затъмнение, тоест половин година. Всъщност това е така. Hо все пак проявите ни като реакция от “тласъка”, който получаваме по време на затъмненията са по-забележими около тях или в следващите един, два месеца. Общо правило е, че разстоянието между затъмненията зависи от вътрешната скорост на проявите (както при болестите има скрит период, така и тук).
В действителност затъмнението може вече да се проявява преди още да е започнало. Събитията започват да се случват като предчувствие за бъдещото затъмнение.

Какво можем да правим при слънчево затъмнение

Преди затъмнение е много важно да се завършат стари дела и да се върнат дългове. В миналото в периодите на затъмнение хората са се отдавали на пост и молитви, като са посещавали храмове и свети места. В момент на слънчево затъмнение, Луната, главното нощно светило, символ на емоции и инстинкти, а също на тъмното и скрито начало в човека, закрива Слънцето, символ на ясния ден, на съзнанието и разума. В този момент, силите на тъмнината някак се промъкват навън, като блокират светлото-разумно начало в човека, давайки воля на животинските-първобитни инстинкти, потайващи се в подсъзнанието на всеки от нас.
Преди и по време на затъмнението, астролозите на всички времена са съветвали да се въздържаме от животинска храна, от алкохол, секс и други плътски утехи. Затъмнението винаги е период на “небесна” проверка за нас. Напълно естествено е, че затъмненията, са пряко свързани със света на нашите чувства, а над тях властва именно Всевишният. За съжаление, много хора объркват чувствата и емоциите, висшето и низшето. В период на затъмнение ние можем да се отклоним от отъпканата пътечка, загубили обикновеният начин на живот, и да тръгнем по друг съвършено нов и не задължително лек път. А доколкото можем да се ползваме от свободната воля, и колко още фатални грешки и неизбежни неща са ни отсъдени? Тези и много други вечни философски въпроси, остават, както винаги, отворени за всички…


Слънчеви и лунни затъмнения през следващите няколко години

2009 год

Слънчеви

26януари – 6 градуса във водолей
22 юли – 29 гр в рак

Лунни

9 февруари – 21 гр. в лъв
7 юли – 15 гр козирог
6 август – 14 гр - водолей
31 декември – 10 гр рак

2010 год

15 янури – 25 гр козирог – слънчево
26 юни – 5 гр козирог – лунно
11 юли – 19 гр рак – слънчево
21 декември – 29 гр близнаци - лунно


2011 год

Слънчеви

4 януари - - 14 гр козирог слънчево
1 юни – 11 гр близнаци слънчево
1 юли – 9 гр рак слънчево
25 ноември – 2 гр стрелец слънчево

лунни


15 юни – 24 гр стрелец
10 декември – 18 гр близнаци

2012

Слънчеви

20 май – 0 гр близнаци
13 ноември – 22 гр скорпион

лунни

4 юни – 14 гр стрелец
28 ноември - 7 гр близнаци


9 коментара: