Нихилизъм

Нихилизъм е философската позиция, според която всичко в света, особено човешкото съществуване, човешкото минало и настояще, е лишено от обективно значение, цел, познаваема истинност и реална ценност.БЕЗ КОМЕНТАР

Няма коментари:

Публикуване на коментар